İşte Kuruluş Osman Bayındır Bey kimdir? sorusunun yanıtı! Deniz Hamzaoğlu yaşamı! Deniz Hamzaoğlu kaç yaşında?

İşte Kuruluş Osman Bayındır Bey kimdir sorusunun yanıtı Deniz Hamzaoğlu yaşamı Deniz Hamzaoğlu kaç yaşında
expand

Bayındır ismi dizi ve filmler başta olmak üzere kitaplarda da yer almaktadır. Birçok kişi de Bayındır isminin tarihteki önemini araştırıyor. Peki ama Bayındır kimdir?  

Bayındır Bey 

Çavuldur Boyu’nun beyidir. Ağır ve karizmatik görüntüsü olan Bayındır Bey’in civardaki beyler tarafından sözü dinlenen bir beydir.

Deniz Hamzaoğlu kimdir?

1979’da oyuncu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu olarak İstanbul’da doğan Deniz Hamzaoğlu, ilk ve orta öğrenimini Yalova’ da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri’nde eğitim gören Deniz Hamzaoğlu, öğrenciliği esnasında müzik gruplarında gitar çaldı.

2002’de Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ nü kazanan Deniz Hamzaoğlu, mezun olmasının ardından aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü’nde tamamladı.

Bayındır Bey kimdir?

Tarihte Bayındır Bey bulunmaktadır. Bayındır koyu da bilinmektedir. Bayındır BEY, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın torunu, Rüstem Bey’in oğludur. Bayındır Kümbeti mimari yapısı ile Ahlat Kümbetleri arasında özel bir yer almış ve Ahlat’ın simgesi durumuna gelmiştir.
 

 Bayındır Han – Türk söylencelerinde adı geçen efsanevi kağan. Bayundur Han olarak da bilinir. Korkut Ata (Dede Korkut) öykülerinde Han’lar Han’ı olarak tanımlanır. Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yiyecek ve içecek yağma ettirir. İsminin anlamına bakıldığında Ülkeyi dirlik ve düzen içinde tutan, geliştiren, uygarlığı yayan bir kişi olduğu ve bu ismin belki de bir unvan olarak verildiği akla gelmektedir.

TDV; İslam Ansiklopedisinde yazan bilgilerde şu ifadeler yer alır: Kâşgarlı Mahmud tarafından Dîvânü lugāti’t-Türk’te Bayundur şeklinde üçüncü sırada zikredilir ve damgasının şekli de verilir. Fahreddin Mübârekşah’ın listesinde de Bayındırlar’ın adına rastlanmaktadır. Reşîdüddin ise boyun adını Bayındır şeklinde göstermiş ve bu ismin “daima nimetle dolu olan yer” mânasına geldiğini belirtmiştir. Yine ona göre Bayındır Oğuzlar’ın Üçok kolunun birinci boyu olup onkunu sungur ve şölenlerde yiyeceği et payı da koyunun “sol karı yağrını” (sol kürek kemiği) kısmı idi. Reşîdüddin’deki Bayındır damgasının gerçek şekli ancak Yazıcızâde Ali Efendi’nin eserinde görülebilir (Târîh-i Âl-i Selçûk, vr. 21a-24b).

Bayındırlar, Oğuzlar’ın İslâmiyet’ten önceki tarihlerinde oldukça mühim roller oynamış boylarından biridir. XIV. yüzyılın başlarında tesbit edilmiş hâtıralara göre, ilk Oğuz hükümdarlarından Dip Yavku’nun (Yabgu) beylerinden Tülü Hoca Bayındır’dan olduğu gibi “ala atlı kiş tonlu” Kayı İnal Han’ın “köl erkin”i (nâibi) Dünür oğlu Erki de aynı boydan idi. Kayı İnal Han’ın ancak ölürken bir oğlu dünyaya gelmişti. Bu yüzden Korkut Ata’nın tavsiyesi üzerine, Tuman adı verilen çocuk prens ergenlik çağına gelinceye kadar Köl Erkin’in ona nâiblik etmesi kararlaştırıldı. Köl Erkin otuz iki yıl nâib sıfatı ile Oğuz elini idare etti. Bu hâtıralar, Bayındırlar’ın Oğuz elinin İslâmiyet’ten önceki tarihlerinde önemli bir rol oynamış olduklarını göstermektedir. Bilindiği gibi Dede Korkut destanlarındaki Oğuzlar’ın başında da Kam Gan Oğlu Bayındır Han görülür. Buradaki Bayındır Han’ın Akkoyunlu hânedanını yükseltmek için destanlara sonradan sokulmuş olması da muhtemeldir. Fakat Bayındır Han’ın babasının Gök Han değil de Kam Gan olarak belirtilmesi henüz açıklanamamıştır.

XV ve XVI. yüzyıllara ait tahrir defterlerinde elli iki kadar köy ve mezraa Bayındır adını taşıyordu. Diğerleri gibi Anadolu’nun orta ve batı bölgelerinde bulunan bu yer adları, Selçuklular devrinde Anadolu’nun bir Türk yurdu haline getirilmesinde Bayındırlar’ın mühim bir rol oynadığını gösterir. Yer adlarından başka aynı yüzyıllarda aynı adı taşıyan birçok oymak vardır. Bu oymaklardan Tarsus ve Halep bölgesinde yaşayanlar önemlidir. Bunlardan Tarsus bölgesinde yaşayan Bayındırlar Ulaş boyunu teşkil eden obalardan biridir. Birçok ekinlikte çiftçilik yaparak yarı göçebe bir hayat süren Bayındırlar’ın nüfuslarının 1519 yılında 4000 kişiden fazla olduğu anlaşılmaktadır. Halep Türkmenleri arasında yaşayan Bayındır oymağı ise 1570 tarihinde 250 çadırdan oluşuyordu. Bu Bayındırlar’ın 235 çadırlık bir kolu da Sivas’ın güneyindeki Yeni İl bölgesinde yaşamaktaydı. Yeni İl Bayındırları daha sonra birçok Türkmen oymakları ile birlikte Rakka bölgesine yerleştirildiler. Buraya yerleştirilen Türkmenler’in Arap oymakları ile yaptıkları savaşlarda yiğitlik gösterenlerden biri de Bayındır oymağının boy beyi Hâlid Bey idi. Bayındırlar XIX. yüzyılda diğer Türkmen oymakları ile birlikte Antep taraflarına gelip köyler kurarak yerleştiler. Yalnız boy beyi Hâlid Bey’in adını taşıyan Hâlidli obası Suriye’deki Çoban Beyli köyünde kalmıştır. Bayındırlar’dan bir kol da batıya göç etmeyerek Hazar-Ötesi Türkmenleri arasında yaşamıştır. Nüfusu fazla olmayan bu Bayındır kolu Göklen topluluğuna mensup olup yurtları şimdi İran topraklarında bulunmaktadır.

Bayındırlar’ın Anadolu’nun fetih ve iskânına katılmasından sonra Türk tarihindeki en mühim rolleri Akkoyunlu Devleti’ni kurmalarıdır. Bundan dolayı Akkoyunlu hânedanına Türk kaynaklarında Bayındırlu, Farsça eserlerde Bayındıriyye adı verilir. Akkoyunlu hânedanı mensupları da Bayındır Han’ın torunları olmaktan gurur duyuyorlardı. Bununla ilgili olarak Bayındır boyunun damgasını devletlerinin resmî alâmeti kabul etmişlerdir. Böylece Akkoyunlu paralarında, resmî vesikalarında, silâhlarında ve bayraklarında Bayındır damgası görülür. Bundan başka Bayındır, yine Bayındır Han’dan dolayı şahıs adı olarak da yaygın bir şekilde kullanılmıştır.

Haziran 13, 2024

KKM’de gerileme devam ediyor

Kur Korumalı Mevduat tutarı 2 trilyon 98 milyar 146 milyon...

Haziran 13, 2024

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Kırşehir 2024 Kurban Bayramı namazı vakti, saati Diyanet

KAYNAKCnnturk.comKurban Bayramı’nda bayram namazı sonrasında kurban ibadetini yerine getirecek olan...

Haziran 13, 2024

Bursa Valiliği’nden Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’le ilgili açıklama

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;12.06.2024 günü bazı basın yayın...

Haziran 13, 2024

Adana bayram namazı saat kaçta 2024? Adana Kurban Bayramı namazı vakti Diyanet!

KAYNAKCnnturk.comAdana bayram namazı saatleri mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle gündemde yer...

Haziran 13, 2024

SON DAKİKA… Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

TCMB toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre...

Haziran 13, 2024

Hizbullah, İsrail sınırına füze atıyor: CNN TÜRK ekibi sıcak nokta Lübnan sınırında!

İsrail-Lübnan sınırında süren gerilimde tansiyon düşmüyor. Gazze’deki savaşın Lübnan’a da...

KKM’de gerileme devam ediyor

Kur Korumalı Mevduat tutarı 2 trilyon 98 milyar 146 milyon liraya geriledi. Haberin Devamı Haberin Devamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kur Korumalı Mevduata ilişkin

Daha Fazla Oku